Zefektívnenie ochrany dážďovníkov a netopierov sa stalo realitou