Zákaz vývozu vody do zahraničia bude zakotvený v Ústave SR