www.bionatural.sk

V priebehu mesiacov január a február sme v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a mestskou knižnicou vo Svite realizovali výstavu s názvom Návrat dážďovníkov.

Výstava pozostávala z piatich banerov venujúcich sa problematike ochrany živočíchov pri rekonštrukčných prácach a zatepľovaní budov. Na jednotlivých baneroch sa návštevníci výstavy dozvedeli o  druhoch vtákov a netopierov využívajúcich budovy ako hniezdiská, úkryty a zimoviská, ako aj o  ohrozeniach, ktoré so sebou prináša zatepľovanie budov a o možnostiach riešenia tohto problému.

Model panelovej budovy priateľskej pre vtáky a netopiere poslúžil ako praktická ukážka, kde všade sa vedia vtáky a netopiere ukrývať, a zároveň  ako jednoducho sa dajú aj po zateplení tieto hniezdiská zachovať. Ako príklad možného technického riešenia boli vystavené tiež niektoré typy hniezdnych a úkrytových búdok vhodných do zateplenia.

V rámci výstavy sa konali prednášky spojené s premietaním tematického dokumentárneho filmu. Celkovo sa na prednáškach zúčastnilo 11 tried  z troch základných škôl (ZŠ Mierová a ZŠ Komenského Svit, ZŠ Letná  Poprad).

Problematika ochrany živočíchov pri rekonštrukčných prácach a zatepľovaní budov je v poslednej dobe mimoriadne aktuálna. Vlna zatepľovania budov so sebou okrem energetických úspor prináša svoju odvrátenú tvár v podobe likvidácie hniezdnych a úkrytových možností pre viacero užitočných a zákonom chránených vtákov a netopierov. Naše mestá tak s novým farebným šatom prichádzajú o posledné zvyšky prírody a stávajú sa paradoxne oveľa fádnejšími.

Teší nás záujem pedagógov, žiakov, ako aj ostatných návštevníkov výstavy. Sú povzbudením a potvrdením, že environmentálne otázky nie sú ľuďom v dnešnom uponáhľanom svete ľahostajné.

www.bionatural.sk