www.bionatural.sk

Zimné obdobie je náročné pre množstvo živočíchov, našich okrídlených dravcov nevynímajúc. Často sa stáva, že ľudia nájdu zraneného alebo vyčerpaného vtáka a presne taký prípad sme riešili aj my.

V utorok (16.2.2016) v poobedňajších hodinách nám bolo oznámené, že pri železničnej trati vo Svite na Kanade bol nájdený nevládny vták, pravdepodobne sokol. Po príchode na miesto sme po krátkom hľadaní v kríkoch našli svietiť dve vystrašené očká a hneď bolo jasné, že sa skutočne jedná o dravca, a to dospelého jedinca myšiaka lesného (Buteo buteo), ktorý nie je schopný letu. Myšiak na prvý pohľad nejavil známky zranenia, avšak nevládal odletieť a snažil sa ujsť. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že ho odchytíme a v kartóne sme ho preniesli do bezpečia. Vzápätí sme kontaktovali Štátnu ochranu prírody SR Správa TANAP a po krátkej konzultácii padlo rozhodnutie, že po neho prídu. Zhodou okolností bol vo Svite riaditeľ Správy TANAP pán Ing. Majko, ktorý od nás myšiaka prebral a odviezol na ošetrenie. Dúfame, že dravec prežije, napriek tomu, že vyzeral byť v dosť zlom stave, značne vyčerpaný a apatický.

Buteo buteo 1

Myšiak lesný patrí k našim najpočetnejším stredne veľkým dravcom. Vyskytuje sa prakticky na celom území Slovenska. Jeho hlavnou potravou sú hraboše, vtáky a králiky. Často ho môžete vidieť ako sedí na stĺpoch a plotoch v okolí polí.

V prípade nálezu vyčerpaného alebo zraneného vtáka, netopiera alebo iného živočícha je potrebné zavolať na známu bezplatnú linku 112, kde vám poskytnú kontakt na najbližšie pracovisko Štátnej ochrany prírody, ktorá sa o zviera postará. Ak je nutné zviera odchytiť, spravte to pomocou deky, ktorú cez neho prehodíte a preneste ho do kartónovej škatule. Škatuľu dajte do nevykurovanej tmavej miestnosti a kontaktujete ŠOP SR.

Update

Bohužaľ nemáme dobré správy. Myšiak má vážne poranenie po zásahu elektrickým prúdom pravdepodobne z trakčného vedenia. Došlo u neho k neliečitelnému poškodeniu končatín a bude nutná jeho eutanázia.

www.bionatural.sk