Vláda schválila nový program zameraný na predchádzanie vzniku odpadov