Vláda schválila aktualizovanú národnú stratégiu ochrany biodiverzity