V Košiciach pribudla prvá hniezdna stena pre dážďovníky