Študentská súťaž o najlepší reklamný šot na tému kompostovanie