Stromy

O stromoch

Stromy sú od nepamäti spojené so životom človeka a sprevádzajú ho celou históriou jeho vývoja. Práve stromy našim predkom poskytovali prvý úkryt,  útočisko a prvé pracovné nástroje. Drevo predstavovalo dlhú dobu jediný zdroj energie a dodnes sa hojne používa na množstvo rôznych účelov
Čítaj viac

Čo dokážu stromy

Stromy majú významné miesto v životnom prostredí a bez ich existencie by sme tu neboli ani my ľudia. O tom, že stromy vytvárajú kyslík a produkujú drevo, vie každý, no stromy majú aj ďalšie nemenej významné funkcie, ktoré si už každý neuvedomuje. A stromy, to nie sú len lesy, ale pred
Čítaj viac

Ako zachrániť strom

Stromy sú živé organizmy a poskytujú aj nám ľuďom množstvo služieb, ktoré si často ani neuvedomujeme. Aby sme o tieto služby bezdôvodne neprichádzali, myslí na ochranu stromov aj zákon, a to konkrétne č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacia vyhláška 24/2003 Z.z
Čítaj viac