Správne konanie o výrube smreka pichľavého na ulici 9. mája, Svit