SIŽP uložila v prvom polroku pokuty v celkovej výške 350 000 eur