www.bionatural.sk

Papier predstavuje veľmi rozšírený materiál používaný v rôznych odvetviach. Stretávame sa s ním v domácnostiach, škole, práci, a prakticky na každom kroku. Využívame ho na písanie, hygienu, balenie, a má mnoho iných využití. Papier je obsiahnutý v komunálnom odpade približne 17 % a je dobre recyklovateľný. Jeho recykláciou šetríme lesy, energiu, znižujeme množstvo chemických látok vypúšťaných do ovzdušia a výrazne znižujeme množstvo odpadu ukladaného na skládky. Papier s ktorým sa najčastejšie stretnete môžeme rozdeliť na vlnitú lepenku, hladkú lepenku a klasický papier.

Pri výbere papiera používaného na kancelárske a hygienické účely, ako je kancelársky papier, zošity, zápisníky, toaletný papier, utierky a podobne, môžeme vhodným výberom znížiť svoj vplyv na životné prostredie. Uprednostňujte papierové výrobky vyrábané z dreva pestovaného trvalo udržateľným spôsobom (obr. 1) , recyklovaný papier (obr. 2) a papier vyrábaný bez použitia chlóru (obr. 3).

fscObr. 1. Logá označujúce výrobky z dreva pestovaného trvalo udržateľným spôsobom.

sipky

Obr. 2. Označenie výrobkov z recyklovaného papiera.

chlorine

Obr. 3. Logá označujúce výrobky z papiera vyrobené bez použitia chlóru.

Na separáciu papiera sa používajú kontajnery MODREJ FARBY.

modry kontajnerObr. 4. Kontajnery na separáciu odpadov z papiera.

Obaly z papiera sa pre ľahšiu identifikáciu označujú recyklačnými značkami.

papObr.5. Recyklačné značky – papier.

Vlnitá lepenka, hladká lepenka  (PAP 20, PAP 21)

Používajú sa ako obalový materiál v podobe rôznych kartónov od elektroniky, nábytku, obalov od jedla, topánok a množstva iných výrobkov.

kikaObr. 6. Príklad obalov z kartónu.

Papier (PAP 22)

Papier používame každodenne a stretávame sa s ním v množstve podôb.  Slúži ako obalový materiál, na písanie, kupujeme ho v podobe novín a časopisov, nachádzame ho v schránkach v podobe reklamných letákov.

grankoObr. 6. Príklad obalov a výrobkov z papiera.

Do modrých kontajnerov na papier nevhadzujte:

  • papier znečistený potravinami, olejom a ropnými produktmi
  • asfaltové papiere
  • použité papierové utierky, jednorazové plienky
  • nápojové kartóny (ak sa nezbierajú s papierom)

 

Ďakujeme že separujete odpad, znižujete tým množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky.

 

www.bionatural.sk