www.bionatural.sk

Batérie sú súčasťou veľkého množstva výrobkov, ktoré nám uľahčujú život a bez ktorých sa už v dnešnej dobe nezaobídeme. Problém s batériami nastáva po tom, čo nám doslúžia a my sa ich potrebujeme zbaviť.

Použité batérie nevhadzujte do košov na komunálny odpad. Skončili by tak na skládke odpadov bez využitia a ohrozovali by životné prostredie. Batérie sa v prostredí rozkladajú dlhú dobu (200 – 500 rokov), počas ktorej sa z nich uvoľňujú chemické látky (často veľmi toxické). Najnebezpečnejšie sú ťažké kovy, ktoré poškodzujú zdravie už pri malej koncentrácii. Recyklácia použitých batérií bráni uniku týchto látok do prostredia a zároveň výrazne šetrí prírodné zdroje.

Separovať použité batérie je veľmi jednoduché a možností na ich odovzdanie máte veľké množstvo.

nadoby na baterie

  • Vráťte ich do obchodu. Každá prevádzka, kde sa predávajú batérie, musí zabezpečovať aj ich bezplatný spätný odber, to znamená, že môžete odovzdať batérie všade tam, kde ich predávajú a to aj bez toho, že by ste si kupovali nové. Obchody majú na tento účel vyhradené označené boxy, najčastejšie v okolí pokladní.

 

  • Zaneste ich na zberný dvor. Väčšina miest a obcí prevádzkuje v rámci separovaného zberu odpadov aj zberné dvory. Na zbernom dvore môžete odovzdať bezplatne celú škálu odpadov, vrátane použitých batérií.

 

  • Odovzdajte ich počas zberu nebezpečných odpadov v obci. Obec, ktorá nemá zberný dvor, musí dvakrát do roka zabezpečiť bezplatný mobilný zber nebezpečných odpadov, medzi ktoré patria aj použité batérie. O takomto zbere obec informuje vopred a vy len v určený deň odovzdáte použite batérie do mobilnej zberne.

 

  • Odovzdajte ich v škole. Organizácie zaoberajúce sa zberom a recykláciou použitých batérií často spolupracujú so školami a formou rôznych súťaží motivujú deti a ich rodičov ku separácii odpadov. Preto je veľká šanca, že v škole pri ktorej bývate alebo ju navštevujú vaše deti, je možné odovzdať použité batérie.

 

Nech sa už rozhodnete odovzdať použite batérie do obchodu, na zberný dvor či v škole, dávate im tak druhú šancu a zabezpečíte ich recykláciu a následné využitie ako surovinu. Separáciou použitých batérií znižujete svoj negatívny vplyv na životné prostredie a zabezpečujete prácu mnohým ľuďom pracujúcim v recyklačnom priemysle.

www.bionatural.sk