Sčítavanie populácie Alky bielobradej a ďalších morských vtákov na Faerských ostrovoch

Faerské ostrovy sa nachádzajú pri pobreží severného Anglicka a sú domovom veľkej kolónie morských vtákov. O ochranu ostrovov sa starajú environmentálne organizácie British conservation charity a  National Trust. Na ostrove žije 23 druhov morských vtákov a veľká populácia Tuleňov sivých (Halichoerus grypus). Každých päť rokov National Trust vykonáva na ostrovoch sčítanie Alky bielobradej (Fratercula arctica), pri čom tohtoročný prieskum ukázal, že ich na ostrovoch hniezdi cca 40.000 párov.

bp1

bp2

bp3

bp4

bp5

bp6

bp7

bp8

bp9

bp10

bp11

bp12

bp13

bp14

bp15

bp16

bp17

bp18

Zdroj: boston.com