www.bionatural.sk

Prvé jarné lúče sa v okolí nášho mesta nespájajú len s výskytom ponikleca slovenského (Pulsatilla slavica), ktorý sme opísali v predchádzajúcom článku, ale aj s ďalším farebným indikátorom prichádzajúcej jari šafranom karpatským (Crocus heuffelianus).

Šafran karpatský (Crocus heuffelianus) je západokarpatský endemit, vyskytuje sa len na Slovensku a v Poľsku, známe sú aj lokality na Morave, tu však nie je pôvodný. Jeho kvety sa objavujú hneď po roztopení snehu, často sa však pretlačí aj cez tenkú snehovú vrstvu, kvitne od marca do apríla, v horských oblastiach až do júla. Ide o trvácu rastlinu, ktorá zimu prežíva ako podzemná bazálna hľuza. Šafran je charakteristický veľkými nápadnými fialovými kvetmi, okvetné lístky majú na hornom okraji tmavé škvrny. Listy dorastajú do plnej veľkosti až po odkvitnutí kvetov, majú úzky trávovitý vzhľad s výrazným bielym pásikom. Plodom tejto rastliny je trojpuzdrová tobolka s guľatými semenami. Najčastejšie sa vyskytuje na vlhkých lúkach a  lesných čistinkách. Podľa kategórií ohrozenosti IUCN je zaradený do kategórie ohrozený druh, na vhodných lokalitách však vytvára mnohopočetné skupiny. Je zákonom chránený a podľa vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 24/2003 Z.z. je jeho spoločenská hodnota vyčíslená na 9,95 €/jedinec.

Tak smelo do prírody s fotoaparátom v ruke, bolo by hriechom nevyužiť tieto slnečné jarné dni, ale nezabúdajte na ochranu tejto kvetinky, aby ju generácie po nás nepoznali len z fotografií.

 IMG_6704 Šafran karpatský (Crocus heuffelianus) je západokarpatský endemit, ktorý sa vyskytuje len na území Slovenska a Poľska.

IMG_0068Šafran karpatský je typický jarný druh rastúci na vlhkých lúkach a  lesných čistinkách.

IMG_0063Hodnote jedného jedinca je vyčíslená na 9,95 €.

www.bionatural.sk