www.bionatural.sk

Vo štvrtok 26. novembra sme v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci strávili príjemné poobedie, počas ktorého sa mladí pacienti dozvedeli o živote dážďovníkov a netopierov žijúcich v mestskom prostredí.

V rámci hodinovej prednášky sme ich oboznámili o tom, prečo žijú dážďovníky a netopiere v meste, kde všade ich môžeme nájsť, čim ich najviac ohrozujeme a ako im môžeme pomôcť. Na záver sme si pozreli video úspešnej záchrany dážďovníka zaseknutého v atikovom otvore a najmladší pacienti si vyfarbili omaľovánky.

Šrobárov ústav 2

Šrobárov ústav 3

Šrobárov ústav 4

www.bionatural.sk