Poslanci EP odmietajú vpustiť geneticky modifikovanú kukuricu na trh EÚ