Monitoring obojživelníkov

  0
  73
  www.bionatural.sk

  V rámci aktivity zameranej na ochranu obojživelníkov monitorujeme komunikáciu Svit – Lopušná dolina, za účelom zistenia množstvo žiab usmrtených cestnou dopravou.

  Cestná doprava patrí medzi najväčšie nebezpečenstvá pre obojživelníkov počas ich jarnej migrácie zo zimovísk na miesto ich rozmnožovania. Cesta v Lopušnej doline predstavuje migračnú bariéru a aj napriek tomu, že je len účelovou komunikáciou, patrí medzi frekventované a minulý rok tam bolo zaznamenané väčšie množstvo uhynutých žiab. Keďže nepoznáme množstvo usmrtených žiab ani veľkosť ich populácie, nie je možné prijať účinné opatrenia na zníženie negatívneho vplyvu cestnej dopravy na populáciu žiab. Z tohto dôvodu je nutné kvantifikovať množstvo usmrtených žiab cestnou dopravou počas ich jarnej migrácie a stanoviť tak úroveň ich ohrozenosti. Na základe tohtoročného monitoringu a pri zistení ohrozenia populácie cestnou dopravou sa naplánujú opatrenia smerujúce na ich ochranu počas ďalších rokov.

  Trvanie monitoringu: marec – máj 2014

  www.bionatural.sk