• Naše každodenné rozhodnutia vytvárajú tento svet.

    Spoločne ho môžeme meniť k lepšiemu!
    Zmena začína u Vás
  • Týka sa to aj Teba

    Životné prostredie je priestor nás všetkých.

    Spoločne ho môžeme zachovať!


Vybrané články

7. Európsky environmentálny akčný program

Európsky parlament schválil 7. environmentálny akčný program s podtitulom „Dobrý život v rámci možností našej planéty“, podľa ktorého sa bude v nasledujúcich siedmych rokoch riadiť politika EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Program je súčasťou dlhodobej vízie a straté
Čítaj viac

Minimalizuj svoj vplyv-letáková reklama

Letáková reklama sa ako špecifická forma reklamy v posledných rokoch využíva stále vo väčšej miere. Naše schránky sa neustále zapĺňajú množstvom letákov, ktorých účinnosť ako reklamy je krátkodobá a viac než otázna. V množstvách bytových domov je priamo pri schránkach nádoba, do ktore
Čítaj viac

Separujme správne-plasty

Od roku 2010 majú povinnosť všetky obce a mestá na Slovensku zabezpečiť separovaný zber štyroch druhov odpadov (plasty, kovy, sklo a papier). V roku 2013 k týmto zložkám odpadov pribudol aj biologicky rozložiteľný odpad (BRO). Pozrime sa spoločne na to, ako tieto druhy odpadov správne
Čítaj viac

Nespaľujte odpady

Dymový opar nad záhradami patrí v jesenných mesiacoch ku klasickému koloritu našich miest a obcí. Oheň sa stal každodenným pomocníkom pri likvidácii odrezkov, lístia, trávy a všetkých nepotrebných vecí nachádzajúcich sa na dvoroch a záhradách. Zamysleli ste sa niekedy, či je takéto sp
Čítaj viac