• Naše každodenné rozhodnutia vytvárajú tento svet.

    Spoločne ho môžeme meniť k lepšiemu!
    Zmena začína u Vás
  • Týka sa to aj Teba

    Životné prostredie je priestor nás všetkých.

    Spoločne ho môžeme zachovať!


Vybrané články

Informačná kampaň k zberu BRO odpadov v meste Svit.

Mesto Svit by malo od marca tohto roku spustiť do prevádzky centrum zhodnocovania BRO odpadov takzvanú „kompostáreň“, v ktorej sa má zhodnocovať okrem odpadu z údržby zelene aj biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z domácností. V rámci projektu sa spustila v decembri 2013 inform
Čítaj viac

Chránený areál Poprad

Rieka Poprad sa dočká väčšej právnej ochrany. Okresný úrad ŽP v Prešove navrhol vyhlásiť územie európskeho významu Rieka Poprad za chránený areál a momentálne sa čaká na jeho vyhlásenie vládou SR. Chránený areál sa má rozprestierať od obce Štôla po hať pri kasárňach v Poprade a zaberá
Čítaj viac

Tvorba komunálnych odpadov v meste Svit za rok 2013

Tvorba komunálnych odpadov je neoddeliteľná súčasť života každého z nás. Pozrime sa na to koľko odpadu sme vo Svite vyprodukovali počas roku 2013 a koľko sme ho dokázali vyseparovať a zachrániť  tak pre ďalšie využitie. Tvorba komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu V roku 201
Čítaj viac

Analýza zloženia litteringu pozdĺž cestných komunikácií okresu Poprad

Prvá analýza litteringu sa na území Slovenka uskutočnila v roku 2005. Zahŕňala široké spektrum prostredí (mesto, chránené územie, breh vodnej nádrže, cesty)  a mala za úlohu kvalifikovať a kvantifikovať tento druh znečistenia na našom území. Analýza OZ Ekotón uskutočnená v roku 2012 s
Čítaj viac