• Naše každodenné rozhodnutia vytvárajú tento svet.

    Spoločne ho môžeme meniť k lepšiemu!
    Zmena začína u Vás
  • Týka sa to aj Teba

    Životné prostredie je priestor nás všetkých.

    Spoločne ho môžeme zachovať!


Vybrané články

Tvorba komunálnych odpadov v meste Svit za rok 2013

Tvorba komunálnych odpadov je neoddeliteľná súčasť života každého z nás. Pozrime sa na to koľko odpadu sme vo Svite vyprodukovali počas roku 2013 a koľko sme ho dokázali vyseparovať a zachrániť  tak pre ďalšie využitie. Tvorba komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu V roku 201
Čítaj viac

Analýza zloženia litteringu pozdĺž cestných komunikácií okresu Poprad

Prvá analýza litteringu sa na území Slovenka uskutočnila v roku 2005. Zahŕňala široké spektrum prostredí (mesto, chránené územie, breh vodnej nádrže, cesty)  a mala za úlohu kvalifikovať a kvantifikovať tento druh znečistenia na našom území. Analýza OZ Ekotón uskutočnená v roku 2012 s
Čítaj viac

7. Európsky environmentálny akčný program

Európsky parlament schválil 7. environmentálny akčný program s podtitulom „Dobrý život v rámci možností našej planéty“, podľa ktorého sa bude v nasledujúcich siedmych rokoch riadiť politika EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Program je súčasťou dlhodobej vízie a straté
Čítaj viac

Minimalizuj svoj vplyv-letáková reklama

Letáková reklama sa ako špecifická forma reklamy v posledných rokoch využíva stále vo väčšej miere. Naše schránky sa neustále zapĺňajú množstvom letákov, ktorých účinnosť ako reklamy je krátkodobá a viac než otázna. V množstvách bytových domov je priamo pri schránkach nádoba, do ktore
Čítaj viac