• Naše každodenné rozhodnutia vytvárajú tento svet.

    Spoločne ho môžeme meniť k lepšiemu!
    Zmena začína u Vás
  • Týka sa to aj Teba

    Životné prostredie je priestor nás všetkých.

    Spoločne ho môžeme zachovať!


Vybrané články

OZ Ekotón na festivale SVIT.kom

15. a 16. máj sa vo Svite niesol v znamení zelených riešení a komunitného života v meste, pri čom sme samozrejme nemohli chýbať. Prvý ročník komunitného festivalu, ktorý by sa dal charakterizovať, ako festival od ľudí pre ľudí, sa zameral na dve významné sféry. Prvou bola ochrana živo
Čítaj viac

Nebojme sa netopierov

Aj keď o tom často ani nevieme, netopiere sú našimi častými spolubývajúcimi. Na Slovensku žije 28 druhov netopierov a určitá časť z nich nachádza svoje úkryty práve v našich obydliach. Tieto jediné lietajúce cicavce sú opradené množstvom mýtov a povier, vďaka ktorým sú neprávom zatrac
Čítaj viac

Ministerstvo povolilo odstrel 80 vlkov

Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo odstrel 80 vlkov obyčajných (Canis lupus) v poľovnej sezóne 2014/2015. Lov vlka je možný od 1. novembra 2014 do 15. januára 2015 vo všetkých poľovných revíroch. Údaje o počte vlkov na Slovensku sa značne líšia, od vyše 2000 udávaných poľovníkmi p
Čítaj viac

Jesenný výrub stromov

V priebehu týchto dní sa uskutoční rozsiahlejší výrub stromov na viacerých lokalitách Svitu. Konkrétne sa bude jednať o 28 stromov, ktoré sú prestarnuté, napadnuté škodcami, prípadne zasahujú do inžinierskych sietí. Stromy určené na výrub spoznáte podľa dvoch kruhových značiek červene
Čítaj viac