• Naše každodenné rozhodnutia vytvárajú tento svet.

    Spoločne ho môžeme meniť k lepšiemu!
    Zmena začína u Vás
  • Týka sa to aj Teba

    Životné prostredie je priestor nás všetkých.

    Spoločne ho môžeme zachovať!


Vybrané články

Mapovania dážďovníka tmavého v meste Svit

V roku 2015 sme realizovali projekt zameraný na mapovanie výskytu dážďovníka tmavého a budov vhodných pre jeho hniezdenie. Okrem mapovania sme sa zamerali na podporu hniezdnych a úkrytových možností pre dážďovníka a netopiere na území mesta a osvetovú prácu s verejnosťou. V priebehu l
Čítaj viac

Nový domov pre dážďovníky a netopiere

To, že sa dá spolunažívať s dážďovníkmi a netopiermi pod jednou strechou dokazuje ZŠ Mierová vo Svite, kde našli svoje miesto nové hniezdne búdky pre tieto užitočné živočíchy. V areáli základnej školy hniezdia dážďovníky a pravdepodobne sa ukrývajú aj netopiere v atikových otvoroch. P
Čítaj viac

Nie každé opustené mláďa potrebuje našu pomoc

Vrcholí sezóna hniezdenia vtákov, a o to častejšie môže dôjsť k vypadnutiu mláďaťa z hniezda. Čo v takom prípade robiť? Ak nájdeme mláďatko, ktoré je iba chabo operené a je tým pádom očividné, že ešte na život mimo hniezda nie je pripravené, nebojme sa ho vziať do rúk, rodičia ho neod
Čítaj viac

OZ Ekotón na festivale SVIT.kom

15. a 16. máj sa vo Svite niesol v znamení zelených riešení a komunitného života v meste, pri čom sme samozrejme nemohli chýbať. Prvý ročník komunitného festivalu, ktorý by sa dal charakterizovať, ako festival od ľudí pre ľudí, sa zameral na dve významné sféry. Prvou bola ochrana živo
Čítaj viac