• Naše každodenné rozhodnutia vytvárajú tento svet.

    Spoločne ho môžeme meniť k lepšiemu!
    Zmena začína u Vás
  • Týka sa to aj Teba

    Životné prostredie je priestor nás všetkých.

    Spoločne ho môžeme zachovať!


Vybrané články

Bilancovanie roku 2016 z pohľadu OZ Ekotón

Musíme si pomáhať. Toto všeobecné tvrdenie je dôležitejšie o to viac, keď sa jedná o stvorenia, ktoré si o našu pomoc nedokážu poprosiť. OZ Ekotón sa aj v roku 2016 zameriaval najmä na praktickú ochranu mestskej biodiverzity, environmentálnu výchovu a podporu hniezdnych možností. Zave
Čítaj viac

Európske dni vtáctva 2016

Tohtoročné Európske dni vtáctva ( 1. a 2. október 2016) sme naplno využili a  v spolupráci s mestskou knižnicou vo Svite sme pripravili viacero akcií, ktoré sa niesli v duchu spoznávania a ochrany vtákov. Pre školákov sme prichystali premietanie filmu s názvom „Spoločne chránime orla
Čítaj viac

Beseda o vtákoch

Koniec školského roka sa niesol v znamení ochrany vtáctva. Počas dvoch prednášok sme deťom prezradili, aké vtáky môžu vidieť v mestskom prostredí, prečo niektoré druhy žijú blízko ľudí a akým spôsobom ich môžeme spoločne chrániť. V Základnej škole Kúpele Horný Smokovec sme sa s deťmi 
Čítaj viac

Poranený dážďovník

Ďalší operený drobec, ktorý potreboval pomoc. Tentokrát sa jednalo o dážďovníka tmavého (Apus apus), ktorý mal narazenú hlavu, opuchnuté oko a nedokázal lietať. Po prevzatí nasledoval klasický kolotoč v podobe zavodnenia a nakŕmenia. Následne sme ho odovzdali ŠOP SR – Správa TAN
Čítaj viac