www.bionatural.sk

15. a 16. máj sa vo Svite niesol v znamení zelených riešení a komunitného života v meste, pri čom sme samozrejme nemohli chýbať.

Prvý ročník komunitného festivalu, ktorý by sa dal charakterizovať, ako festival od ľudí pre ľudí, sa zameral na dve významné sféry. Prvou bola ochrana životného prostredia počnúc separáciou odpadov a končiac alternatívnou dopravou. Druhá sa niesla v duchu komunitného života a záujmových činností. Festival bol rozdelený na konferenčný deň s programom prebiehajúcim v kultúrnom dome a festivalový deň, ktorý sa odohrával na námestí pred ním.

11204474_371285199744682_4614004933219389065_n

Prezentácia venovaná zeleným riešeniam mesta Svit.

11074142_371285053078030_2015538195791137833_n

Počas prezentácie v kultúrnom dome.

Naše združenie participovalo na oboch dňoch, pričom počas konferencie sme odprezentovali dva príspevky. Zaoberali sme sa víziou zeleného mesta Svit, na ktorej tvorbe sme spolupracovali s viceprimátorom Ing. Ivanom Zimom. V prezentácii sme zhodnotili súčasný stav životného prostredia v našom meste a navrhli riešenia v troch oblastiach, a to environmentálnej osvete, separácii odpadov a ochrane verejnej zelene. Svojich warholovských 15 minút slávy dostal aj náš projekt Monitoringu synantropných druhov vtákov a netopierov na území mesta Svit. Téma tejto prezentácie viacerých zúčastnených prekvapila a priznali sa nám, že o problematike ochrany živočíchov pri zatepľovaní budov doposiaľ nepočuli.

Stanok Ekotonu na Svitkome

OZ Ekotón na SVIT.kome 2015.

IMG_3282

Moja maličkosť a naša nová členka Nela v ekotoňáckom stánku.

OZ Ekotón sa zúčastnilo aj na festivalovej sobote, kedy v parčíku za kultúrnym domom nechýbal náš stánok. Hlavnými témami bola problematika separovaného zberuochrana vtákov a netopierov v mestskom prostredí. Ľudia si u nás mohli zblízka obzrieť viacero druhov vtáčích búdok a odniesť si so sebou množstvo informačných materiálov o ochrane vtákov, separácii odpadu, čiernych skládkach a inváznych rastlinách. Okoloidúcim sme celý deň odpovedali na rôzne otázky a veľmi nás potešili pozitívne ohlasy na našu prácu. Chuť ľudí aktívne sa zapojiť do ochrany svojho životného prostredia nás presvedčila o tom, že to nie je márny boj. Z nášho pohľadu sa táto akcia zdala byť viac než vydarená a tešíme sa na ďalší ročník.

www.bionatural.sk