Hniezdna doba je v plnom prúde, nanešťastie to isté sa dá povedať aj o sezóne zatepľovania a rekonštrukcií budov. Vzhľadom na existujúci mechanizmus ako skĺbiť ochranu vtákov, netopierov a stavebné práce by vlastne problém nemal existovať. On však stále existuje.

Aj keď máme zákon o ochrane prírody a krajiny, aj keď máme od roku 2011 metodické usmernenie MŽP SR k problematike ochrany vtákov a netopierov pri rekonštrukcii budov, aj keď sa ku každej stavbe vyjadruje okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, aj keď sa v rámci projektovej dokumentácie vypracováva odborný posudok o výskyte chránených druhov živočíchov na budove, aj keď je množstvo dostupných informačných materiálov k danej problematike a realizoval sa LIFE projekt „Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku“ (mimochodom ocenený ako jeden z najlepších projektov za programové obdobie v celej EÚ) a v rámci neho  množstvo informačných seminárov pre projektantov, stavbárov a úradníkov, aj keď podmienky ochrany živočíchov sú zakomponované v stavebnom povolení, aj tak stále dochádza k úmyselnému ničeniu hniezdisk, zhadzovaniu hniezd, vyrušovaniu v hniezdnej dobe, usmrcovaniu chránených živočíchov  a porušovaniu zákonov a to aj za finančného prispenia fondov EÚ určených na ochranu životného prostredia.

Presne taký prípad (a nik netuší koľko podobných sa deje) sa stal v Poprade – Matejovciach pri rekonštrukcii SOŠ Elektrotechnickej. V priebehu hniezdnej doby stavbári zhodili hniezda belorítok domových ( zakázané v zmysle §35 ods. 2, písm. b) zákona 543/2002), stavbu realizujú aj napriek tomu, že im ju okresný úrad v stanovisku na obdobie hniezdenia zakázal (ignorujú záväzné stanovisko), nerealizujú žiadne kompenzačné opatrenia (ignorujú stavebné povolenie), a to všetko za peniaze daňových poplatníkov pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Operačného programu Kvalita životného prostredia.   Podnet na prešetrenie postupu stavbárov už má na stole SIŽP a uvidíme ako to dopadne.

V priestoroch pod strechou sa nachádzali hniezda belorítok a v ich okolí poletovali ich obyvatelia prirpavujúci sa na hniezdenie.

Stavebná firma hniezda zhodila, pri čom na takú činnosť nemá oprávnenie o čom bola informovana v posudku, záväznom stanovisku okresného úradu a stavebnom povolení.