“Ochrana” životného prostredia na úkor chránených druhov