Ochrana životného prostredia je pre Európanov dôležitá