Presklené plochy predstavujú jeden z najzávažnejších faktorov spôsobujúcich úhyn vtákov v mestskom prostredí. Sklo je doslova všade okolo nás a aj napriek tomu, že existujú overené spôsoby riešenia tohto problému je v SR dlhodobo ignorovaný.

Aj v Poprade sa nájde viacero budov nebezpečných pre vtáky a jednou z nich je aj železničná stanica. Do presklených nástupísk a spojovacieho terminálu pravidelne narážajú vtáky a následne uhynú. Tento problém sa už rieši niekoľko rokov, prevádzkovateľovi stanice bolo zo strany OÚŽP a SIŽP nariadené zabezpečiť sklá antikolíznymi prvkami (bez presnej špecifikácie). Tieto opatrenia boli nedávno realizované. Nanešťastie sa použilo riešenie v podobe nalepených siluet vtákov, u ktorého je dokázané, že je prakticky neúčinné, no na Slovensku sa doposiaľ využíva. Nálepky sú v čiernej farbe bez dostatočného kontrastu a navyše boli aplikované z vnútornej strany, čo ich viditeľnosť ešte znižuje.  Zažitý mýtus o tom, že silueta dravca ostatných vtákov odplaší je nezmysel. Platí jednoduché pravidlo, ak chceme minimalizovať nárazy vtákov do skla, musíme ho čo najviac zviditeľniť. To v praxi znamená, že je nutné pokryť čo najväčšiu plochu skla, čo najviac kontrastným vzorom. Škoda, že zodpovedné osoby si nedali toľko námahy a neobrátili sa na odborníkov, prípadne sa nepokúsili naštudovať informácie dostupné na internete. Dozvedeli by sa napríklad to, že lepenie siluet v malej hustote a v jednej farbe je zbytočné, že lepenie antikolíznych prvkov z vnútornej strany kôli reflexným odrazom skla je neúčinné,  že ak chceme zviditeľniť sklenenú prekážku je nutné pokryť minimálne 15 % plochy skla kontrastným polepom rôznych farieb napr.  červená-žltá-biela.  Taktiež by prišli na to, že existujú overené a účinné riešenia bežne aplikované v zahraničí, ktoré sú zároveň estetické.

Samozrejme toto všetko by bolo možné len za predpokladu, že kompetentným ľudom na probléme záleží, čo je však naivná predstava. A tak sa minuli financie, stanica sa polepila, splnila sa úradom daná povinnosť a všetko je formálne v poriadku. No  a vtáky, o ktoré by v tomto prípade malo ísť v prvom rade… tie budú zbytočne zomierať aj naďalej.

Fotogaléria na záver dokresľujúca účinnosť siluet nalepených na stanicu.

Nálepky inštalované z vnútra, z pohľadu zvonku zanikaju vďaka reflexu skla. Hustota nálepiek je malá a zostala nepokrytá veľká plocha skla.

Pri pohľade z vnútra budovy sú nálepky kontrastnejšie, škoda, že vtáky lietajú z vonkajšej strany.Účinnosť opatrení v praxi..

…….Ukážka overených opatrení aplikovaných v zahraničí.Estetické a funkčné riešenia existujú.Ukážka viacerých experimentálne overených vzorov s účinnosťou od 87 do 97 %.

Zdroje:

Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler (2013): Bird-Friendly Building with Glass and Light. 2., revised Edition. Swiss Ornithological Institute, Sempach.  https://www.otop.org.pl/uploads/media/bird-friendly_building_engl.pdf

https://abcbirds.org/wp-content/uploads/…/Bird-friendly-Building-Guide_2015.pdf

http://vtaky.sk/stranka/189-Vtaky-a-sklo.html