www.bionatural.sk

Stromy sú od nepamäti spojené so životom človeka a sprevádzajú ho celou históriou jeho vývoja. Práve stromy našim predkom poskytovali prvý úkryt,  útočisko a prvé pracovné nástroje. Drevo predstavovalo dlhú dobu jediný zdroj energie a dodnes sa hojne používa na množstvo rôznych účelov. Stromy sú vďaka svojej dlhovekosti nemými svedkami dôb dávno minulých a spája sa s nimi množstvo ľudových zvykov, historiek a povestí.

V minulosti boli stromy uctievané a boli im prisudzované božské či nadprirodzené vlastnosti v mnohých kultúrach. Príkladom sú starí Slovania, ktorí uctievali dub ako symbol boha Perúna, vládcu hromu a blesku, a lipu, ktorú zasvätili bohyni lásky a krásy Lade. Stromy sú úzko späté aj s kultúrami starých Germánov, Škandinávcov, či severoamerických Indiánov. A mnoho zvykov spojených so stromami sa zachovalo dodnes, spomenúť môžeme stavanie májov, bozkávanie pod rozkvitnutou čerešňou a najznámejší symbol Vianoc – vianočný stromček.

Dnes už stromom pripisuje nadprirodzené vlastnosti len málokto, ale o ich význame pre životné prostredie niet žiadnych pochýb. Stromy majú na svedomí najdôležitejšiu chemickú reakcia na svete – fotosyntézu, bez ktorej by na Zemi nebol život, no tým ich pozitívny vplyv na prostredie nekončí. Stromy významne vplývajú na vodný režim v krajine, ovplyvňujú klímu, pomáhajú vytvárať pôdu, pôsobia v krajine ako ekostabilizačný prvok a skrášľujú urbanizované prostredie. A preto je až zarážajúce, s akou ľahostajnosťou a krátkozrakosťou k nim pristupuje človek a neuvedomuje si ich význam v krajine,  mestách a obciach. Vážme si stromy a to, čo nám zadarmo poskytujú, pristupujme k nim citlivo, zodpovedne a odborne, pretože vyrúbať strom trvá len niekoľko minút, ale než vyrastie nový, uplynie niekoľko desaťročí.

www.bionatural.sk