www.bionatural.sk

Druhý ročník akcie Naše Mesto, ktorú vo Svite organizuje Pro Meliori n.o., je úspešne za nami. Opäť sme sa po roku venovali údržbe náučného chodníka Baba, no hlavnou aktivitou nášho občianskeho združenia bolo vyvesovanie búdok pre štrbinové druhy netopierov.

Búdky by mali slúžiť ako podpora úkrytových možností pre štrbinové druhy netopierov, ktoré žijú v lese. Viacero druhov netopierov je viazaných na lesný biotop, v ktorom nachádzajú úkryty v starých stromoch pod odstávajúcou kôrou, či v dutinách. A práve staré stromy sú vplyvom súčasného hospodárenia v lesoch doslova nedostatkovým tovarom. Vyvesovanie búdok tak aspoň z časti nahrádza nedostatok prirodzených úkrytov a uľahčuje život týmto užitočným živočíchom.

búdky pre netopiere

3

7

vyvesená búdka pre netopiere

Význam ochrany netopierov je v ich užitočnosti pre prostredie. Netopiere sú totiž výlučne hmyzožravé a za jednu noc dokážu skonzumovať až 3000 komárov. Tieto nočné tvory sú taktiež veľmi citlivé na zmeny v ekosystéme, a sú tak indikátorom čistoty prostredia.

www.bionatural.sk