www.bionatural.sk

Zima je už  v plnom prúde a príroda sa uložila k zimnému spánku. Rovnako sú na tom aj netopiere, ktoré nehostinné zimné obdobie prečkávajú pomocou špecifickej adaptácie nazývanej hibernácia.

Vzhľadom na skutočnosť, že všetky u nás žijúce netopiere sú hmyzožravé, vyvinula sa u nich schopnosť prekonať zimu pomocou spánku (hibernácie), kedy sa netopierom spomalia životné funkcie na minimum. Netopiere najčastejšie zimujú v jaskyniach, avšak určité druhy využívajú umelo vytvorené úkryty v podobe domov, kde obsadzujú rôzne dutiny, otvory medzi panelmi a priestory pod oplechovaním strechy, balkónu, parapetnej dosky a podobne.  Najviac obsadzované sú práve panelové domy, kde netopiere vo veľkých skupinách (10-100 ks) hibernujú v priestoroch za panelmi alebo v atike. Domy im poskytujú bezpečie a ideálne teplotné podmienky pre ich nerušený spánok (okolo 5-8 oC). Problém nastáva pri ich vyrušení, kedy z úkrytu vyletujú a míňajú energetické zásoby, ktoré im nakoniec nemusia vystačiť až do jari.

Stáva sa, že náhle prebudené a zoslabené netopiere hľadajú úkryt na balkónoch v rôznych škatuliach, zalezú pod kus látky na dlážke alebo skončia vyčerpané na zemi.  V takomto prípade bez pomoci uhynú. Pomôcť týmto živočíchom môže každý z nás. Prvá pomoc je jednoduchá, stačí zoslabeného netopiera odchytiť do kusu látky a umiestniť ho do kartónovej škatule, napríklad od topánok. S netopierom manipulujte čo najmenej a používajte kožené rukavice. Škatuľu umiestnite do pivnice alebo inej miestnosti, kde  je teplota pod 10 oC a kľud. Netopierovi do škatule dajte kus látky, pod ktorú sa môže schovať a plytkú misku s vodou. Svoj nález ohláste na číslo 112, kde vám dajú kontakt na Štátnu ochranu prírody SR, ktorá zabezpečuje starostlivosť o chránené živočíchy. Kontakt na jednotlivé pracoviská ŠOP SR nájdete tu. Obrátiť sa môžete aj na ľudí zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (netopiere.sk) a taktiež na nás.

Ďakujeme, že vám osud našich okrídlených susedov nie je ľahostajný.

www.bionatural.sk