Nelegálne „čierne“ skládky odpadov-ekologický rámec