www.bionatural.sk

Ak patríte k ľuďom, ktorým nie je jedno, čo sa deje v ich okolí a prekážajú vám kopy odpadkov, môžete svojou osobnou aktivitou pomôcť tento stav zmeniť. Pozor, nie vždy sa  stretnete s  pochopením a ochotou.

Ohlasujte čierne skládky na obecnom/mestskom úrade a okresnom úrade ŽP

Pozor, aby sa podnetom niekto zaoberal, musí byť podaný buď:

  • písomnou formou
  • ústnou formou do zápisnice

 

Podnet musí obsahovať vaše osobné údaje (meno, adresu, kontakt), informácie týkajúce sa predmetu podnetu, jednoznačne identifikovateľnú lokalitu, kde sa skládka nachádza, dátum, kedy ste podnet podali a váš podpis. K podnetu môžete priložiť fotky, mapu, atď. Na požiadanie vám musí byť potvrdené prijatie podania. Tak isto by ste mali byť informovaný o krokoch podniknutých na odstránenie skládky.

Podnet podaný pomocou dnes modernej a známej aplikácie TrashOut v skutočnosti nie je podnetom v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku a s najväčšou pravdepodobnosťou nebude riešený. Pozor aj na podnety podané elektronickou poštou. Ak nie sú potvrdené zaručeným elektronickým podpisom, opäť nie sú  podnetom v zmysle zákona o správnom poriadku a úrady ho nemusia (nebudú) akceptovať.

 Zorganizujte čistenie obce/mesta, brehov rieky, blízkeho lesa, odstránenie skládky

Odporúčame vám sa pri organizácii čistenia obce/mesta spojiť so samosprávou a uskutočniť ju spoločne, prípadne zapojiť do tejto aktivity školy. Určite však oznámte svoj úmysel odstrániť čiernu skládku príslušnému obecnému/mestskému úradu. Svojvoľným odstránením čiernej skládky by ste sa mohli dopustiť porušenia zákona o odpadoch a v extrémnom prípade byť za takéto verejnoprospešné práce pokutovaný (znie to paradoxne, ale podľa zákona to je možné).

Informujte o čiernych skládkach miestnu environmentálnu organizáciu

Ochranou životného prostredia sa zaoberá veľké množstvo združení. Kontakt na ne nájdete na stránke ministerstva vnútra, ktoré vedie zoznam združení www.ives.sk/registre/startoz.do

Ako právnické subjekty majú odborné zázemie, lepšie postavenie a viac právomocí pri jednaní s úradmi, poprípade vám pomôžu pri organizácii environmentálne zameraných akcií.

Vytvorte zelenú hliadku a monitorujte svoje okolie

Vytvorte organizovanú skupinu ľudí s rovnaký zmýšľaním a aktívne sa podieľajte na tvorbe vášho životného prostredia. Nebuďte ľahostajný ku svojmu okoliu, šírte environmentálnu osvetu medzi známymi, susedami, kolegami a buďte im príkladom.

Možností, ako pomôcť dobrej veci a zapojiť sa do ochrany životného prostredia, je veľké množstvo a záleží len na Vás, akou cestou sa vyberiete. Nezabúdajte, že ide o vaše životné prostredie.


www.bionatural.sk