www.bionatural.sk

Aj keď o tom často ani nevieme, netopiere sú našimi častými spolubývajúcimi. Na Slovensku žije 28 druhov netopierov a určitá časť z nich nachádza svoje úkryty práve v našich obydliach. Tieto jediné lietajúce cicavce sú opradené množstvom mýtov a povier, vďaka ktorým sú neprávom zatracované a označované za krvilačné príšery.

Netopiere patria medzi živočíchy, o ktorých väčšina ľudí vie len veľmi málo a často sa ich neprávom bojí. Aj napriek svojej zdanlivej podobnosti nemajú tieto lietajúce cicavce s myšami nič spoločné. Patria do radu netopierotvarých (Chiroptera) a ich charakteristickými znakmi  sú:

  • schopnosť lietať, ktorá je medzi cicavcami jedinečná,
  • používanie echolokátora (utrazvuku) na orientáciu v priestore,
  • zimný spánok (hibernácia), pri ktorom sa živočíchom spomalia životné funkcie a celý metabolizmus,
  • sociálny spôsob života, pri ktorom tvoria netopiere úzko prepojené spoločné kolónie, ktoré sú viazané na jedno určité miesto,
  • dlhovekosť, netopiere sa dožívajú až 30 rokov.

 

Všetky u nás žijúce netopiere sa živia výhrade hmyzom, ktorého dokážu skonzumovať veľké množstvo a jeden netopier dokáže za noc uloviť až 1/3 svojej hmotnosti (až 3000 komárov). A práve táto vlastnosť robí z netopiera veľmi užitočného tvora, ktorý dokáže účinne tlmiť premnoženie hmyzu.

raniak hrdzavyRaniak hrdzavý (Nyctalus noctula) loví najmä komáre, muchy a nočné motýle

Netopiere pôvodne obývali prírodné biotopy, a to najmä podzemné priestory ako sú jaskyne a  pôvodné pralesy, kde si nachádzali úkryty v dutinách starých stromov. S postupnou zmenou krajiny a rozvojom ľudských sídiel však dochádzalo k miznutiu ich pôvodných stanovísk a netopiere tak hľadali náhradné priestory, v ktorých by mohli žiť. A tie im paradoxne ponúkol človek v podobe svojich sídlisk. Niektoré druhy netopierov sa na urbanizované prostredie adaptovali natoľko, že ich už inde ani nenájdeme. Ideálne prostredie pre celé kolónie netopierov predstavujú najmä nezateplené panelové domy s množstvom štrbín, dilatačných špár, atikových a vetracích otvorov, v ktorých sa môžu skryť. Posledné  obdobie je však spojené s masívnym zatepľovaním obvodových plášťov panelových domov, čím dochádza k rýchlemu zániku vhodných stanovísk. Navyše zatepľovanie panelákov často prebieha v skorej jari, keď netopiere ešte spia (počas zimy hibernujú) a celé kolónie tak zostávajú zaživa pochované v dutinách pod zateplením, kde umierajú pomaly od hladu a smädu.

netopiere v panelakuNetopiere sa často skrývajú v útrobách budov, v tomto prípade niekoľko raniakov hrdzavých skrytých pod panelmi bytového domu.

Mýty o netopieroch

Netopiere sú často démonizované a zobrazované ako krvilačné príšery z podzemia. V skutočnosti sú netopiere len obeťami nepravdivých povier a mýtov a pre človeka nepredstavujú žiadnu hrozbu.

Netopiere sa zamotávajú do vlasov – tento mýtus skutočne nie je pravdivý a netopiere sa aj vďaka vynikajúcej orientácii v priestore pomocou ultrazvuku určite do vašich vlasov nezamotajú.

Netopiere hryzú a sajú krv – v skutočnosti sú všetky u nás žijúce netopiere hmyzožravé. Netopiere vás cielene neuhryznú, k uhryznutiu môže dôjsť len v sebaobrane v prípade neodbornej manipulácie, ktorá zviera vystresuje.

Netopiere sa môžu premnožiť – netopiere sa premnožiť nemôžu, keďže narozdiel od myší samice netopiera rodia len jedno mláďa do roka, preto nehrozí, že by ste vo svojom dome zažili ich inváziu.

Netopiere prenášajú parazitov – netopiere síce môžu obsahovať množstvo parazitov, tie však sú vysoko špecializované len na netopiere a na človeka sa neprenášajú.

Netopiere prenášajú besnotu – táto možnosť skutočne existuje, ale je veľmi nepravdepodobná. Pre istotu však pri náleze netopiera s ním manipulujte len v rukaviciach.

vecernica mala Večernica malá patrí medzi malé druhy netopierov a často žije v blízkosti človeka

Čo robiť pri náleze netopiera

Keďže netopiere často obývajú rôzne zákutia panelových domov a podkrovia, je jasné že sa s nimi môžete náhodne stretnúť. Hneď na začiatok si musíte uvedomiť, že všetky druhy netopierov sú na Slovensku zákonom chránené, a to vrátanie ich stanovísk, a manipulovať s nimi môžu len oprávnené osoby.  Avšak v prípade nálezu slabého alebo zraneného netopiera mu môžete pomôcť viacerými spôsobmi.

Zimné obdobie a náhodný nález zimujúcich netopierov – v prípade nálezu zimujúcich netopierov (napríklad v podkroví alebo pivnici) je nutné ich nerušiť a nechať ich prezimovať. V prípade ich vyrušenia v zimnom období by sa netopiere mohli prebudiť a následne uhynúť z vyčerpania. V prípade, že v priestore kde netopiere zimujú plánujete akúkoľvek aktivitu, neodkladne informujte o ich náleze Okresný úrad životného prostredia (OUŽP), Štátnu ochranu prírody (ŠOP) alebo Spoločnosť na ochranu netopierov (SON), ktorí sa o ne postarajú.

Nález aktívneho netopiera v zime – počas miernej zimy môže dôjsť k prebraniu netopierov zo zimného spánku. Netopiere začínajú byť aktívne pri teplotách nad 10oC, sú však malátne. V prípade nálezu takéhoto netopiera je ideálne ho vložiť do papierovej škatule s dýchacími otvormi, aj s kusom látky, pod ktorú sa bude môcť schovať. Do škatule vložte tiež kúsok mokrej vaty, prípadne plytkú misku s vodou, z ktorej sa netopier môže napiť, a škatuľu umiestnite do priestoru s teplotou 8 – 10oC (napríklad do pivnice). Svoj nález oznámte urýchlene OUŽP, ŠOP alebo SON.

Pri náleze aktívneho netopiera na jar a v lete – ak nájdete aktívneho netopiera napríklad v byte, je ideálne ho nechať samého odletieť. Preto v miestnosti zhasnite svetlo, otvorte okná a počkajte až netopier odletí. V prípade nálezu zraneného netopiera ho uložte do škatule s handrou a plytkou miskou s vodou a svoj nález oznámte  OUŽP, ŠOP alebo SON.

Ak ste našli netopiera počas stavebných prác – v tomto prípade okamžite zastavte svoje práce a nález netopiera oznámte Stavebnému úradu a príslušnému OUŽP, kontaktovať môžete aj Spoločnosť pre ochranu netopierov. Nezabúdajte, že netopiere sú zákonom chránené, vrátane ich stanovísk (úkrytov) a v prípade ich rušenia alebo odstránenia vám hrozí vysoká pokuta (až do výšky 33 190 €) a trestné stíhanie.

V prípade akéhokoľvek nálezu netopierov s nimi manipulujte len v nevyhnutných prípadoch a len v ochranných rukaviciach. Určite netopiera svojvoľne neodstraňujte z jeho úkrytu, pretože by ste tým porušili zákon. Svoj nález oznámte príslušnému pracovisku Štátnej ochrane prírody, Spoločnosti pre ochranu netopierov, príslušnému Okresnému úradu ŽP a v prípade nálezu netopierov v popradskom okrese ich nález môžete oznámiť aj nám.

Pozrite si aj náš projekt zameraný na ochranu netopierov „Monitoring výskytu synantropných druhov vtákov a netopierov na území mesta Svit

www.bionatural.sk