Úvod Naše projekty

Naše projekty

Monitoring výskytu synantropných druhov vtákov a netopierov na území mesta Svit

0
Rozvoj spoločnosti v druhej polovici 20. storočia a s tým spojený rozvoj sídiel, viedol k strate pôvodných  biotopov pre veľké množstvo živočíchov. Túto stratu živočíchy kompenzovali prispôsobením sa životu v blízkosti človeka (synantropizáciou) a využili tak nové možnosti, ktoré im...

Pomôžme pri úprave náučného chodníka!

0
Cieľom projektu je vykonať "generálnu opravu" náučného chodníku Baba začínajúceho v meste Svit. Okrem prečistenia trasy od odpadkov bude súčasťou opravy aj ochranný náter vstupnej brány a 5-tich informačných tabúľ (celodrevené - masívne). Pozdĺž...

Vyčistime okolie studničky s pitnou vodou!

0
Cieľom projektu je vykonať "generálnu opravu" náučného chodníku Baba začínajúceho v meste Svit. Okrem prečistenia trasy od odpadkov bude súčasťou opravy aj ochranný náter vstupnej brány a 5-tich informačných tabúľ (celodrevené - masívne). Pozdĺž...

Ochrana drevín

0
Verejná zeleň a najmä stromy majú svoje nezastupiteľné miesto v urbanizovanom prostredí, v ktorom plnia množstvo významných a nenahraditeľných funkcií. Ak si uvedomíme spoločenskú hodnotu drevín rastúcich v meste (tá je výrazne vyššia ako u stromov rastúcich v lese a pohybuje sa v 100 až 1000 eur) a čas potrebný na rast stromu, je jasné, že akékoľvek škody spôsobené nesprávnou údržbou prípadne neodôvodneným výrubom sú len ťažko napraviteľné. Z týchto dôvodov je nevyhnutné pristupovať ku každému výrubu stromov zodpovedne, odborne a predchádzať tak prípadným škodám na životnom prostredí.

Monitoring obojživelníkov

0
V rámci aktivity zameranej na ochranu obojživelníkov monitorujeme komunikáciu Svit – Lopušná dolina, za účelom zistenia množstvo žiab usmrtených cestnou dopravou.