Naše projekty

Monitoring výskytu synantropných druhov vtákov a netopierov na území mesta Svit

Rozvoj spoločnosti v druhej polovici 20. storočia a s tým spojený rozvoj sídiel, viedol k strate pôv
Čítaj viac

Ochrana drevín

Verejná zeleň a najmä stromy majú svoje nezastupiteľné miesto v urbanizovanom prostredí, v ktorom pl
Čítaj viac

Monitoring obojživelníkov

V rámci aktivity zameranej na ochranu obojživelníkov monitorujeme komunikáciu Svit – Lopušná dolina,
Čítaj viac