Na Kolibe zmizol les veľký ako šesť futbalových ihrísk