www.bionatural.sk

Monitoring ohrozenosti žiab cestnou dopravou v Lopušnej doline realizujeme od začiatku marca, no aj napriek skorému príchodu jari, sa žaby prebúdzajú zo stavu hibernácie len v týchto dňoch a začína ich každoročná púť na miesto rozmnožovania. Nie pre každú sa táto pút končí šťastne a zaznamenali sme už prvé uhynuté jedince.

Počas dnešného monitoringu žiab v Lopušnej doline sme zaznamenali prvých piatich usmrtených jedincov ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo) na približne 300 metrovom úseku cesty medzi Chemosvitským a Tatrasvitským lyžiarskym svahom. Pri obhliadke okolia neďalekej vodnej nádrže sme narazili aj na niekoľko živých ropúch bradavičnatých (Bufo bufo), ktoré prechod cez cestu zvládli. Jarná migrácia sa však ešte nezačala a dá sa očakávať v najbližších dňoch, ak najnižšia nočná teplota neklesne pod 5 – 8 oC. Preto predpokladáme, že počet usmrtených jedincov bude rýchlo narastať.

ropucha bradavicnataRopucha bradavičnatá (Bufo bufo) patrí medzi druhy výrazne ohrozené cestnou dopravou.  Pri svojej jarnej púti na miesto rozmnožovania prejde až 3 kilometre a cestu širokú 7 metrov prekoná v priemere za 28 minút.

ropucha bradavicnata usmrtena automVýraznú migračnú bariéru môžu predstavovať aj menšie účelové komunikácie, ktoré sa na prvý pohlaď zdajú málo frekventované.

www.bionatural.sk