www.bionatural.sk

Najlepší odpad je ten, čo nevznikne. Odpad, to nie sú len obaly od výrobkov, odhodená žuvačka alebo použitý lístok na vlak. Odpady sa nachádzajú všade okolo nás a ich tvorba nás sprevádza pri každej činnosti. Žijeme v spoločnosti, ktorú charakterizuje slovo VIAC, viac vyrábame, viac spotrebujeme, viac plytváme a vytvárame viac odpadov. A tvorba odpadov priamo neovplyvňuje len životné prostredie, ale má významný vplyv a súvis s ekonomikou a sociálnymi pomermi. Nízka životná úroveň je priamo spätá s kvalitou životného prostredia. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ako miesto pôvodu a ceny výrobkov odzrkadľujú ich vplyv na životné prostredie? Príde vám normálne dovážať cesnak z Číny alebo zemiaky z Maroka? Ako je možné že cena niektorých výrobkov je taká nízka aj napriek tomu, že sú dovezené z druhej strany sveta? Čo všetko sa za tým skrýva a ako to ovplyvňuje prostredie? Nie je nízka cena vykúpená znečisťovaním ovzdušia, vody, pôdy, zničenou krajinou a otrockou prácou ľudí z krajín takzvaného tretieho sveta? Je len na nás, ako sa budeme správať a ako sa k problému nadmernej spotreby a tvorby odpadov postavíme. Naše každodenné rozhodnutia,  ktoré si často ani neuvedomíme môžu ovplyvniť budúcnosť k lepšiemu.

Poďme sa spoločne pozrieť, čo môžeme spraviť pre obmedzenie tvorby odpadov v našom každodennom živote.

 • Znížme spotrebu – pri nakupovaní kupujme len to, čo skutočne potrebujeme a nenechajme sa zlákať  nezmyselnými reklamami a všadeprítomnými „akciami“.
 • Kupujme výrobky z recyklovateľných a recyklovaných materiálov – podporujeme tak ich ďalšiu výrobu a zhodnotenie, šetríme primárne zdroje.
 • Uprednostňujme vratné obaly pred jednorazovými – je ekologickejšie znovu plniť fľaše, ako ich vyrábať.
 •  Vyberajme výrobky s minimálnym množstvom obalov, uprednostňujme nebalené potraviny a veľké balenia pred malými.
 • Pri nákupoch používajme vlastné tašky, nepoužívajme igelitky a mikroténové sáčky, uprednostňujme papierové obaly pred plastovými.
 • Kupujme výrobky od miestnych výrobcov – podporujeme miestnu ekonomiku a znižujeme uhlíkovú stopu.
 • Uprednostňujme výrobky označené európskym kvetom, označením bio produktu, či nápisom ekologicky vhodný produkt.
 • Nakupujme produkty označené ako fair – trade t.j. vyrobené za kontrolovaných podmienok bez poškodzovania životného prostredia a vykorisťovania pracovníkov.
 • Nakupujme energeticky šetrné výrobky označené energetickým štítkom A++  a  A+++.
 • Nenechávajme zbytočne zapnuté spotrebiče, čí pustenú vodu.
 • Uprednostňujme nabíjacie batérie pred jednorázovými.
 • Využívajme alternatívne zdroje energii – napr. solárne kolektory
 • Nevyužívajme zbytočne autá, ale uprednostňujme bicykle alebo sa prepravujme pešo –  trocha pohybu nám neublíži a znižujeme tak tvorbu skleníkových plynov.
 • Využívajme viac hromadnú dopravu.
 • Nespaľujme odpady a to najmä z plastov – vznikajú pri tom karcinogénne, toxické a mutagénne látky poškodzujúce vaše zdravie.
 • Dôsledne separujme – tvoríme tak z potenciálneho odpadu cennú surovinu.
 • Propagujme ekologicky vhodnejšie riešenia v našom okolí.

 

Možností, ako znížiť svoj vplyv na prostredie, je veľké množstvo a záleží len na Vás, ako sa zachováte, nezabúdajte, že zmena začína u Vás.

www.bionatural.sk