www.bionatural.sk

Letáková reklama sa ako špecifická forma reklamy v posledných rokoch využíva stále vo väčšej miere. Naše schránky sa neustále zapĺňajú množstvom letákov, ktorých účinnosť ako reklamy je krátkodobá a viac než otázna. V množstvách bytových domov je priamo pri schránkach nádoba, do ktorej sa letáky odhadzujú rovno po vybraní zo schránky. Reklamné letáky tak často bez povšimnutia končia  v lepšom prípade  ako súčasť separovaného zberu.

V rámci nášho združenia sme sledovali množstvo letákov vhodených do schránky za jeden mesiac a rozhodne nejde o malé množstvo. Za mesiac sa do jednej schránky vhodí 2,4 kg letákov, čo predstavuje 70 kusov reklamy a dokopy je to viac ako 300 strán formátu A4. A to sa týka len jednej schránky. V osem poschodovom bytovom dome so 48 bytmi to predstavuje 115 kg letákov, t.j. 3360 kusov letákov, čo je viac ako 1 000 000 strán A 4 a to všetko len za jeden mesiac. A teraz si predstavte, koľko takých domov je na bežnom sídlisku.

Ak sa vám zdá, že takáto forma reklamy je len plytvaním papiera, existuje jednoduché riešenie, a to označiť si poštovú schránku viditeľným nápisom Nevhadzovať reklamné letáky. Takéto opatrenie síce nemá právnu oporu v zákone o reklame č. 147/2001 Z.z., ale väčšina distribútorov reklamy bude vaše prianie rešpektovať a prestane vám reklamu vhadzovať do schránky. Takýmto jednoduchým opatrením znížite svoj vplyv na životné prostredie, nebude vás otravovať nechcená reklama a zároveň dáte signál výrobcom, aby prešli na iné, ekologickejšie formy reklamy.

www.bionatural.sk