www.bionatural.sk

Počas víkendu 14-15 januára 2018 sa uskutočnilo medzinárodné sčítavanie vodného vtáctva, v rámci ktorého sme sčítavali vtáky na dvoch úsekoch rieky Poprad.

Medzinárodné sčítavanie vodných vtákov sa v Európe realizuje už od roku 1967 a jeho cieľom je získanie údajov o početnosti vodného vtáctva a vtákov viazaných na vodu.

Na nás pripadlo sčítanie na úsekoch rieky Poprad, konkrétne úseku od Mengusoviec po sútok Mlynice vo Svite a následne po sútok s Háganským potokom. Oba sčítavacie úseky sa nachádzajú v území európskeho významu (SKUEV0309) Poprad a CHA Poprad so 4. a 2. stupňom ochrany prírody.

Vzhľadom na charakter terénu sa muselo postupovať často priamo korytom rieky, najmä v úseku kde sa nachádzajú zachovalé jelšové brehové porasty a lužné vŕbovo topoľové porasty. Horný úsek toku predstavuje zachovalý kúsok prírody, kde môžu živočíchy nájsť pokoj, úkryt a potravu. Najčastejšie pozorovaným druhom bol v našom prípade typický obyvateľ horských potokov vodnár potočný (Cinclus cinclus) a kačica divá (Anas platyrhynchos), vyskytla sa však aj volavka popolavá (Ardea cinerea).

Sčítavaný úsek sa nachádza na území európskeho významu Poprad.

Rieka vytvára meandre a brehy sú lemované jelšovo-vrbovým porastom.

Brehové porasty vytvárajú životný priestor nie len vtákom.

Na svoje si tu príde aj líška.

Vzťah k prírode miestnych ľudia dávajú na javo svojským spôsobom (4. stupeň ochrany).

Nižšie po prúde sa rieka zrýchľuje a zarezáva do terénu.

Horský bystrina predstavuje dokonalý biotop pre vodnára potočného (škoda len toho všade prítomného plastového odpadu).

Sčítavanie sebou prináša rôzne pozorovania, napríklad aj to ako sa kŕmi myšiak lesný na kadávere volavky popolavej.

 

www.bionatural.sk