www.bionatural.sk

V rámci projektu na ochranu vtákov a netopierov žijúcich v našom meste sme pripravili leták so stručnými informáciami o najčastejších druhoch žijúcich v budovách a povinnostiach stavebníkov pri ich ochrane. Leták bude k dispozícii na miestnom stavebnom úrade a dostane ho každý, kto bude žiadať o povolenie na zateplenie budovy alebo rekonštrukciu strechy. Stavebný úrad vo Svite slúži aj okolitým obciam a tak informácie o ochrane živočíchov pri stavebných prácach prekročia hranice nášho mesta a pomôžu tak chrániť biodiverzitu prostredia v širšom okolí.

Letak_Netopiere_2015

Letak_Netopiere_2015-2

www.bionatural.sk