www.bionatural.sk

V priebehu týchto dní sa uskutoční rozsiahlejší výrub stromov na viacerých lokalitách Svitu. Konkrétne sa bude jednať o 28 stromov, ktoré sú prestarnuté, napadnuté škodcami, prípadne zasahujú do inžinierskych sietí. Stromy určené na výrub spoznáte podľa dvoch kruhových značiek červenej farby nastriekaných na kmeni.

Všetky stromy určené na výrub rastú na mestských pozemkoch a sú súčasťou verejnej zelene. Žiadateľom výrubu je mesto Svit a výrub budú realizovať Technické služby. Naše OZ sa zúčastnilo správneho konania o výrube a terénnej obhliadky, počas ktorej sa posudzoval stav stromov a dôvod ich výrubu. Pri obhliadke sme zistili, že na výrub sú navrhované aj zdravé stromy, ktoré plnia všetky svoje funkcie, a tak po dohode s pracovníkmi mestského úradu a technických služieb bolo rozhodnuté tieto stromy nevyrúbať (jednalo sa o 3 zdravé stromy v areáli Domova opatrovateľských služieb). S výrubom ostatných stromov sme súhlasili a tieto stromy boli označené červenou kruhovou značkou na koreňovom nábehu a kmeni. Za vyrúbané stromy sa uskutoční náhradná výsadba na pozemkoch popri hlavnej ceste 1/18, kde sa vysadí 50 ks stromov a 20 ks kríkov. Vysádzať sa budú prednostne domáce (autochtónne) druhy drevín ako je smrek obyčajný, javory (horský, mliečny), borovica lesná, pagaštan konský, smrekovec opadavý, borovica horská, tis obyčajný.

www.bionatural.sk