www.bionatural.sk

Ak sa v týchto jarných dňoch vyberiete na prechádzku do PR Baba, určite si všimnete výrazných fialových kvetov, ktoré vytvárajú na niektorých miestach doslova farebný koberec. Tento jarný klenot, je poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), západokarpatský endemit, ktorý patrí medzi ohrozené, zákonom chránené rastlinné druhy.

Poniklec slovenský  (Pulsatilla slavica) je typický jarný druh rastúci na území PR Baba a je aj jedným z dôvod, prečo bolo toto územie v roku 1988 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Na jej území platí najvyšší 5. stupeň ochrany prírody. Práve vápencový podklad a lesostepný charakter s porastom reliktných borovíc vytvárajú dokonalé podmienky pre rast tejto vzácnej endemickej rastliny. PR Baba patrí medzi flóristicky významné územia s výskytom mnohých vzácnych, ohrozených druhov rastlín. Preto, až sa nabudúce vyberiete poprechádzať na Babu, poriadne sa obzerajte okolo seba a pokochajte sa krehkou krásou rastlín, ktoré vidieť naživo nie je samozrejmosť, ale čím ďalej väčšia vzácnosť.

poniklec slovenský 2Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) je západokarpatský endemit, vyskytuje sa len na strednom a východnom Slovensku. Patrí medzi ohrozené zákonom chránené rastliny.

poniklec slovenský 3Spoločenská hodnota jednej rastliny ponikleca slovenského (Pulsatilla slavica) je 16,59 €.

poniklec slovenský 4Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) rastie najmä na  suchých  oslnených svahoch. Vápencový podklad, reliktný borovicový porast a lesostepný charakter územia Baby vytvárajú ideálne podmienky pre jeho rast.

poniklec slovenský 5Miestami vytvára poniklec doslova farebný koberec. Početnosť tohoto vzácneho chráneného druhu poukazuje a význam lokality a na nutnosť jej ochrany.

poniklec slovenský 6Na niektorých miestach rastie poniklec priamo pri chodníku.

poniklec slovenský 7

www.bionatural.sk