Inšpektori SIŽP uložili najviac pokút za nepovolený výrub drevín