www.bionatural.sk

Hoci do Halloweena je ešte ďaleko, posledný augustový víkend sa v Európe už po dvadsiatykrát niesol v znamení netopierov. Od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov (The European Bat Agreement, EUROBATS) so sídlom v Bonne vyhlasuje podujatie „Medzinárodná noc netopierov“, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti tieto úchvatné lietajúce cicavce.

OZ Ekotón sa pri tejto príležitosti zúčastnilo Európskej noci netopierov v Košiciach, ktorú 26. augusta organizovala ZOO Košice v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku. Prednášajúci MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. všetkých účastníkov zasvätil do života netopierov v rámci pútavej prednášky s premietaním a následne uskutočnil aj ukážku odchytu netopierov v teréne pomocou sietí. Netopiere sa pri lete orientujú prostredníctvom vysielaných ultrazvukových signálov, ktoré ľudské ucho nepočuje, preto sme ich pohyb a zvukový prejav sledovali a počúvali pomocou ultrazvukového detektora. A napriek chladnejšiemu večeru a prvotným obavám, či sa vôbec nejaké netopiere objavia, so zotmením sa detektory rozozvučali a večernice i ucháče nás poctili svojou prítomnosťou.

img_5412

Netopiere (Chiroptera), jediné cicavce schopné aktívneho letu, predstavujú veľmi široký a rozmanitý rad živočíchov. Všetkých 28 druhov, ktoré sa vyskytujú na Slovensku, je hmyzožravých a ich funkcia v prírode je nezastupiteľná, aj pre človeka nesmierne dôležitá. Patria k nočným živočíchom, ich aktivita začína v podvečer pri zotmení a trvá až do skorého rána. Vtedy vyletujú zo svojich úkrytov, či už sú to jaskyne, podzemné diery, bútľavé stromy, alebo rôzne škáry a pukliny v panelových domoch, povalách a kostoloch, a hodujú na nočnom hmyze a iných bezstavovcoch. Týmto udržiavajú množstvá nočného hmyzu pred jeho premnožením. Jeden netopier vie za noc skonzumovať až niekoľko tisíc kusov komárov, čím je pre človeka užitočnejší ako ten najúčinnejší repelent.

img_4960-2

Netopieria jeseň

Nakoľko s príchodom jesene a chladnejších dní hmyzu v prírode ubúda, v septembri sa netopiere začínajú pripravovať na tzv. zimný spánok (hibernáciu). V tomto čase sa pária, intenzívne lovia a zároveň si vyhľadávajú skrýše, v ktorých budú môcť prezimovať. Počas spánku telo netopierov upadá do stavu letargickej strnulosti, kedy všetky životné funkcie, t. j. dýchanie, srdcovú činnosť, krvný obeh a nervovú činnosť, majú obmedzené na minimum. Nepotrebujú vtedy veľa energie na prežitie, čo im umožňuje prečkať obdobie bez potravy len využitím nahromadených tukových zásob.

Kolónie netopierov zimujú väčšinou spolu, vyberajú si priestory chránené pred chladom a prievanom s vysokou vzdušnou vlhkosťou. Najčastejšie ide o jaskyne, banské štôlne, ale aj povaly a pivnice budov. Zaujímavé je, ako sa s obdivuhodnou presnosťou vracajú na rovnaké miesta, kde zimovali aj po predchádzajúce roky, niekedy tak prelietajú aj stovky kilometrov. Počas zimy sa netopiere môžu viackrát prebudiť, napríklad aby sa napili, prípadne doplnili potravu. Tiež sa budia pri väčších zmenách vonkajšej teploty, kedy sa presúvajú do častí úkrytu s vhodnou teplotou. Zimné úkryty opúšťajú v závislosti na vonkajších podmienkach od polovice marca až začiatku apríla.

Netopiere počas prebúdzania zo zimného spánku spotrebujú veľké množstvo svojej zvyšnej energie. Ak nájdete hibernačný úkryt plný netopierov, je veľmi dôležité ich počas zimy nevyrušovať a neprebúdzať. Takto vynaložená energia by im mohla veľmi chýbať na konci zimného obdobia.

Návštevník netopier

Okolo marca a septembra je možné sledovať najpočetnejšie prelety netopierov. V jeseni dochádza k rozpadu letných kolónií a mladé aj dospelé jedince sa chystajú na jesennú migráciu a následné prezimovanie. Otvorené okná v noci v panelových domoch pripomínajú najmä novovyleteným neskúseným netopierom skaly, čo  vláka niekedy tohto tvora až priamo do vášho bytu. Rovnako dochádza aj k náletom celých kolónií hľadajúcich bezpečnú skrýšu, ktoré si tmavé, tiché miestnosti (napr. pivnica, špajza) volia za svoj úkryt.

Našli ste si netopiera v byte?

  • Ak netopier nie je nijako zranený (ozýva sa, lezie, lieta), otvorte okná, zhasnite a odíďte z miestnosti, netopier sám odletí.
  • Ak netopier neodletí za pár hodín, skúste ho opatrne odchytiť a vložiť do papierovej škatule s malými otvormi na dýchanie.
  • Nesiahajte na netopiera holou rukou, použite handru alebo pevnú rukavicu. Ako každé vystrašené zviera by vás mohol skúsiť pohrýzť.
  • Netopier môže byť dehydratovaný, vhodné je dať do škatule navlhčenú utierku a kúsok skrčenej handry, aby sa mal kde ukryť.
  • Škatuľu umiestnite na tmavom mieste, napr. v pivnici alebo na chodbe pri teplote okolo 10 stupňov.
  • Kontaktujte odborníkov z príslušného Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, Štátnu ochranu prírody alebo Spoločnosť pre ochranu netopierov.
  • Nevypúšťajte netopiera, ak je teplota vonku výrazne pod nulou.

Netopiere sú zákonom chránené a ich spoločenská hodnota sa pohybuje v stovkách eur. Manipulovať s nimi môžu len oprávnené osoby, avšak prvú pomoc im samozrejme môžete poskytnúť aj vy.

Pamätajte si, že netopiere v domácnosti nemôžu nikomu uškodiť. Zatúlaný netopier je zmätený a vystrašený viac, ako ste v tej chvíli vy

www.bionatural.sk