Európska Komisia navrhuje zvýšiť počet a kvalitu ekologických výrobkov