EK navrhla ako majú štáty znížiť spotrebu igelitiek