www.bionatural.sk

V sobotu 24. 4. 2015 sa naše OZ zúčastnilo na akcii Deň Zeme, ktorú organizovalo centrum voľného času vo Svite, kde sme porozprávali deťom a ich rodičom o význame ochrany vtákov a netopierov v meste.

V krátkej prezentácii sa deti a ich rodičia dozvedeli základné informácie o druhoch, ktoré v našom meste žijú, prečo sú pre ľudí dôležité, ako ich ohrozujeme a čím im môžeme pomôcť. Pozrieť si mohli aj hniezda pre netopiere a dážďovníky, ktoré budú v meste vyvesené v rámci nášho projektu. Po prednáške sme sa všetci vybrali na prechádzku do mesta, kde deti mohli vidieť priamo v teréne v blízkosti rieky ukážku búdok pre vodnára potočného. Bez pozornosti sa neobišli ani náhradné hniezda pre belorítky domové inštalované na južnej strane mestskej knižnice.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

hniezda beloritky

Na akcii prezentovala svoju prácu aj mladá prírodovedkyňa a ochranárka Nela Gloríková, ktorá sa už niekoľko rokov venuje ochrane vodnára potočného na rieke Poprad. Deň Zeme ukončila prednáška mladých chovateľov zvierat s ukážkami ich práce.

www.bionatural.sk