www.bionatural.sk

V predminulú, trošku upršanú sobotu sme sa zúčastnili príjemnej akcie venovanej ochrane a spoznávaniu vtákov, ktoré žijú okolo nás. Hlavným cieľom dňa bolo vyvesiť vtáčie búdky v areáli gymnázia a zlepšiť tak hniezdne možnosti miestnych vtákov.

Sychravé ráno naznačovalo, že účasť na tejto akcii asi nebude lámať rekordy, ale nakoniec sa nás zišla celkom slušná skupinka. Po úvodných prípravách a krátkych prezentáciách na témy „vtáky okolo nás“„ochrana dážďovníkov a netopierov v budovách“ sme sa všetci zapojili do výroby vtáčích búdok. Každý pomáhal ako vedel a nakoniec sa podarilo vyrobiť 8 búdok, z toho 7 sme aj hneď vyvesili. Dvor bývalých kasární sa tak za niekoľko hodín zmenil na skutočný živý školský dvor a dúfame, že búdky nebudú zívať prázdnotou a vtáky ich čoskoro objavia.

den vtákov 5

Lepšie raz vidieť, ako 100 krát počuť – Nela pri prednáške o vtákoch žijúcich na školskom dvore.

den vtákov 2

Krátka prednáška bola venovaná aj ochrane dážďovníkov, belorítok a netopierov.

den vtakov

V areáli školy sme nakoniec vyvesili 7 búdok.

PS: Počas akcie sa nám podarilo s pánom riaditeľom vyjednať aj umiestnenie búdok pre dažďovníky a netopiere priamo na budovu školy, a tak sa snáď čoskoro stane táto škola priateľskou aj pre tieto užitočné živočíchy.

 

www.bionatural.sk