Čo prináša novela zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov