Chladné dni využívajú odborníci na mapovanie rizikovosti elektrických vedení